Samoajat

Samoajat ovat 15-17 vuotiaita partiolaisia, joiden tehtävät koostuvat jo johtamisharjoittelusta ja ryhmäohjaajakoulutuksesta.

Lisää tietoa ikäryhmän toiminnasta löytyy Suomen Partiolaisten kotisivuilta!

Samoajana Ruoripojissa

Samoajille annetaan lippukunnassa melko paljon vastuuta, sillä he toimivat viikoittaisissa kokouksissa ryhmänvetäjinä, osallistuvat leirien suunnitteluun sekä vastaavat leirien ja muiden tapahtumien toteuttamisesta yhdessä vaeltajien ja aikuisten kanssa. Samoajilla on myös mahdollisuus päästä mukaan pidemmille purjehduksille, jollaisia on tehty mm. Turun saaristoon ja Maarianhaminaan. Samoajilla on kuitenkin myös omia aktiviteetteja ja monille leireille he pääsevät osallistumaan leiriläisen roolissa.

Samoajat kokoontuvat muutaman kerran kuukaudessa. Lisäksi samoajat järjestävät välillä omia leirejä ja retkiä sekä käyvät purjehtimassa.

Partioasu

Partioasuna Ruoripoikien sudenpennuilla toimii samanlainen partiopaita, kuin maapartiolaisillakin. Yleensä paita on pitkähihainen collegepaita, jossa oikealla puolella on Suomen partiolaisten merkki, sekä vasemmassa hihassa ylhäältä alaspäin paikkakunta tunnus, alue- tai lippukuntatunnus, piiritunnus, järjestötunnus ja alimpana lupausmerkit.

Oikeaan hihaan kerätään suoritusmerkit jälkien suorittamisesta. Jälkiä suoritetaan pieniä osakokonaisuuksia eri kokoontumis kerroilla suorittaen.